رد دویل ( شیطان سرخ ) / Red Devil / Amphilophus (Cichlasoma) labiatum


ابتدا بگویم که رد دویل با میداس تفاوت داره رد دویل دارای پوزه کشیده تر و لب های پهن است

میداس هیکل کپل و شبیه پروت داره رد دویل از میداس وحشی تره و کلا میداس قشنگ تر و گرانتر است.

نام علمی :Amphilophus labiatus, Heros labiatus, Cichlasoma labiatum, Herichthys labiatus

نام رایج:Red Devil شیطان سرخ

خانواده:سیچلاید

نوع گونه:سیچلایدهای امریکای مرکزی

حداکثر اندازه:11اینچ (27.5 سانت)

طول عمر:11سال

زیستگاه:دریاچه های امریکای مرکزی

کوچکترین اندازه تانک:75 گالن(285 لیتر)

ناحیه شنا:همه جا

خلق وخو:مهاجم با سیچلایدهای بزرگ مانند گرین ترور، جک دمپسی واسکار قابل نگه داری میباشد

ph:بین6تا7.6

سختی:10تا25

تولید مثل:تخم گذار

تفاوت جنسی:نرها بزرگتر و در سن بلوغ دارای برامدگی بر روی سر میباشند .ماده ها کوچکتر و فاقد برامدگی

رزیم غذای :گوشتخوار انواع غذاهای پلیت مخصوص سیچلایدها کرم خونی میگوی اب شور