سیچلاید بالونی نامی ایرانی است که بر روی این ماهی گذاشته شده است.

البته اخیرا به اسم پروت کوتوله معروف شده است.

به نظر من از باهوش ترین ماهیان آکواریومی است من تا حالا اسم علمی آن را ندیده ام.

به نظرم یک نوع سیچلاید سفید است که به گونه ای تپل شده و بسیار زیبا تر از سیچلاید سفید گشته است.

از نظر خلق و خو ماهی بدی نیست ولی هیچ وقت در مبارزات جا خالی نیمکند.من هم اکنون یک جفت از آنان را دارم حتی تگزاس نمی تواند آنها را اذیت کند البته باید هم اندازه باشند.

به راحتی میتوان از آنها بچه کشید همانند سیچلاید گورخری.این ماهی با پرت و پوزه میمونی و دیگر ماهیان سیچلاید نیز جفت میخورد.

تفاوت نر ها وماده ها این است که ماده ها زیر شکمشان زرد مایل به نارنجی است.

این ماهی فقط در رنگ سفید است ولی امروز توسط لیزر و تزریق رنگ های دیگری از آنها آمده است که چندان پایدار نیستند.