نام علمی : Heros severus
نام های معمولی ( عمومی ) : سوروم ، سوروم سبز Severum ، Green Severum
نام های دیگر : Gold Severum, Hero or banded Cichlid

خانواده : سیکلیده Cichlidae
منشاء ( زادگاه ) : حوزه آمازون و منطقه شمالی آمازون.( Rio Orinoco and its Colombian and Venezuelan basins; Rio Amazonas basin; Rio Negro in Brazil and Venezuela)
اندازه بالغین : 20 سانتیمتر(تا 30 سانتیمتر می رسد)
رفتار اجتماعی ( سازگاری ) : نسبتا صلح جو
طول عمر : 10 سال
محل زندگی در تانک ( آکواریوم ) : قسمت تحتانی ( و قسمت میانی) و گاه در تمام مناطق تانک مشاهده میشود.
حداقل اندازه تانک ( آکواریوم ) : 200 لیتر، برای بالغین به فضای بیشتری نیاز است
تغذیه : گوشتخوار
ph (اسیدیته آب ) : 6 تا 6.5(دامنه بالا تا 7.5 )
سختی آب : 5 dGH(سبک تا متوسط – دامنه 4 تا 15)
حرارت مناسب : 23 تا 25 درجه سانتیگراد(حد بالا 29 درجه)
ماهیان سازگار : سیکلیدهایی(New World Cichlids) نظیر دهان آتشین(Firemouth) ،گرین ترور(Green Terror) ، سالوینی(Salvini) ، تگزاس (Texas) ،پاروت خونی (Blood Parrots) و پلیکو ها(Plecos)

سوروم نیز مانند تعدادی از سیکلیدهایی که خود باید به انتخاب جفت بپردازند ، در انتخاب همسر کمی سخت گیر است .

بهتر است از روش معمول که بطور طبیعی صورت میگیرد و با غریزه ماهی سازگار است استفاده شود . در این روش باید تعدادی ماهی در کنار یکدیگر قرار داده شوند و آنها با همزیستی و معاشرت با یکدیگر به انتخاب جفت مناسب برای خویش بپردازند. در این روش بهتر است 4 تا 6 ماهی را در یک تانک قرار داد و به انها اجازه داد تا خود تصمیم و انتخاب مناسب را صورت دهند . این امر سبب سازگاری بیشتر ماهیان با یکدیگر و قوام بهتری در فرایند تولید مثلی ماهی خواهد بود .


آنها وقتی یکدیگر را برگزینند علائم پذیرشی از خود بروز میدهند که میتوان تا حدود زیادی به موفقیت جفت یابی در آنها پی برد .

آنها لبهایشان را در یکدیگر قفل کرده و مدتی به این حال باقی میمانند و در صورتی که چنین علائمی را از آنها مشاهده نکرده باشیم ، انتخاب قلمرو زیستی در تانک توسط دو ماهی و نیز با هم بودن و محافظت از قلمرو را میتوان از علائم مطلوب برای جفت خوردن ماهی در نظر گرفت .

در صورتی که برایمان امکان نگهداری چندین ماهی و اجازه انتخاب طبیعی وجود نداشته باشد ، میتوانیم دو ماهی مناسب و هم اندازه را برای پیشنهاد برای جفت یابی در یک آکواریوم قرار بدهیم . بطور طبیعی جفت یابی به راحتی صورت نمیگیرد و در صورتی که نزاعی بینشان باشد ، میتوانیم با جدا کننده یا شیشه یا وسیله شفاف و یا قابل دیدی ، دو ماهی را از یکدیگر مجزا کنیم تا فرایند آشنایی به تدریج صورت گرفته و از ایجاد تنش و برخورد بین ماهیان پرهیز شود . در صورتی که کمی حوصله بخرج دهیم و بعد از چند روز اولین امکان تماس نزدیک را بین ماهیان فراهم سازیم ، امکان قبول بهتر و بیشتر زوجین را فراهم کرده ایم. اگر باز مشاجره بین ماهی ادامه داشت باید به جدا سازی مجدد ماهی از یکدیگر پرداخته و فرصت بیشتری را برای آشنایی و از آن مهمتر عادت کردن ماهیان به یکدیگر و شرایط آکواریوم فراهم سازیم .

حتی در مواردی و توسط عده ای از تولید کنندگان ، گزارش شده که نر و ماده یک جفت را با جدا کننده ها و حایل های شفاف و قابل تماس از یکدیگر جدا کرده و اجازه داده اند هر یک به طور مستقل گامتها را در آب رها سازند .

در صورتی که یک نر و چند ماده در یک تانک وجود داشته باشد ، احتمال بروز شرایط مناسب برای انتخاب و ایجاد فرایند تولید مثلی بهتر فراهم میشود و میتوان پس از انتخاب جفت به سایر عملیات چرخه تولید مثلی ماهی پرداخت .
مهمترین مساله در موفقیت چرخه تولید مثلی و تحریک ماهی به انتخاب همسر مناسب و بروز رفتارهای عاشقانه ، وجود شرایط مناسب زیستی و فیزیکو شیمیایی در آکواریوم است . بهتر است آکواریومی با حجم 200 لیتر و نیز کیفیت آب خوب و سبک و اسیدی ( در حد مناسب برای گونه ) برایشان فراهم شود .
وجود مناطق مختلفی برای اختفا و آرامش به ماهی کمک میکند تا احساس امنیت و راحتی بیشتری در آکواریوم داشته باشد و در صورتی که از طرف جفت خود مورد آزار یا آسیب قرار گیرد بتواند در آن پناه بگیرد .

هر قدر شرایط زندگی و محیط فیزیکو شیمیایی آب بهتر باشد امکان بروز موفقیت در تولید مثل و نگهداری ماهی بهتر و بیشتر میشود. این امر درانتخاب همسر یا قبول جفت پیشنهادی نیز میتواند بسیار مهم باشد .