1.ماکرو زرد 1 :در ایران به ماکرو زرد و بارش زرد معروف میباشد و اسم اصلی لابیدوکرومیسم زرد و سیکلید الکتریک یلو لب میباشد
نام علمی:Labidochromis caeruleus
اندازه:10_12 cm
نر و ماده تقریبا 1 شکل میباشند فقط ماهی نر کمی تهاجمی تر و دارای رنگ پر رنگتر و حاشیه باله های سیاه تر میباشد
و انکوباسیون((دوره نگاهداری تخم ها تا تبدیل به بچه ماهیان شدن)) دهانی دارند
رژیم غذایی :همه چیز خوار


2.ماکرو زرد_آبی 2:اسم اصلی آن سیکلید زبرا قرمز میباشد
نام علمی:Metriaclima estherae
به اندازه 10_13 cm میرسد
گونه طبیعی ماهی نر آبی بوده و ماهی ماده معمولا نارنجی رنگ میباشد که امروزه نر و ماده معمولا نارنجی میباشند

انکوباسیون دهانی دارند

3.ماکرو سفید:به نام ماکروی سفید در ایران معروفست و نام اصلی آن آلبیانو سیکلید میباشد

نام علمی:Pseudotropheus
به اندازه 10_13 cm میرسد
ماهی نر ماده تقریبا 1 شکل میباشند

انکوباسیون دهانی دارند


4.ماکرو آبی خط دار :در ایران به بارش آبی نیز معرف میباشد اسم اصلی آن پایندانی یا سیکلید آبی پودری میباشد
نام علمی:Pseudotropheus socolofi
اندازه:تا 10 cm

دارای رژیم غذایی گیاهخوار میباشد

نرها دارای بیضوی های بزرگتری بر روی باله های مخرجی خود نسبت به ماده ها میباشند و باله مخرجی بلندتری دارند
انکوباسیون دهانی دارند


5.ماکروی زرد 1:این ماهی در ایران کمی کمیاب میباشد و اسم اصلی آن سیکید دکی یا دکتر سیکلید میباشد
نام علمی:Pseudotropheus daktari

اندازه:تا 10 cm

دارای رژیم غذایی همه چیزخوار میباشند

نرها نسبت به ماده ها دارای رنگ روشنتر و رنگ ماد ها کمرنگتر و به گاهی به قهوه ای کمرنگ میزند
انکوباسیون دهانی دارند


6.دیمیدیو کرومیسم:این ماهی در ایران به اسم موازامبیک معروفست کمی کمیاب است
نام علمیimidiochromis compressiceps
اندازه: تا 24 cm

دارای رژیم غذایی همه چیزخوار متمایل به گوشتخوار با رژیم غذایی پروتئین بالا و شکارچی نیز میباشد میباشند

به تانکی بالای 250 لیتر آب احتیاج دارد

بطور کلی ماهی نر خوشرنگتر ودارای رنگ آبی تر و ماهی ماده نقره ای رنگ یا سبز_آبی کمزنگ میباشد
انکوباسیون دهانی دارند و ماهی نر تمایل به خوردن نوزادان دارد

7.زبرای خطدار آبی:اسم اصلی این ماهی کنی میباشد
نام علمی:Metriaclima lombardoi

اندازه:تا 10-12.5cm

دارای رژیم غذایی همه چیزخوار میباشد

ماهی ماده و جول ها((جوان ها)) آبی رنگ در حالیکه ماهی نر از 2.5 cm به بالا معمولا دارای رنگ مایل به زرد میبباشد
انکوباسیون دهانی دارند
8.اوراتوس:اسم اصلی این ماهی همان اوراتوس و سیکلید طلایی مالاویایی میباشد

نام علمی:Melanochromis auratus

اندازه:تا 10cm
بسیار جنگجو و قلمروطلب میباشد

دارای رژیم غذایی همه چیزخوار میباشد

ماهی ماده و جول ها به رنگ زرد همراه با 2 نوار افقی بر روی بدن خود میباشند ولی ماهی نر دارای رنگ تیره متمایل به آبی تیرهو سبز تیره میباشد
انکوباسیون دهانی دارند


9.سیکلید الکتریک بلو :نام این سیکلید در ایران همین سیکلید الکتریک بلو و بارش آبی میباشد واسم اصلی این ماهی نیز سیکلید الکتریک بلو میباشد
نام علمی:Melanochromis_Sciaenochromis johanni
اندازه:تا 17 cm
دارای رژیم غذایی همه چیزخوار میباشد
ماده ها کمرنگ متمایل به رنگ نقره ای_سفید و نرها دارای رنگ آبی پر رنگ میباشند
انکوباسیون دهانی دارند10.مارمالاد سیچلاید marmalade cichlid :این ماهی در ایران به نام سیکلید رنگی _آفوما_افرا معروفست

نام علمی: Labeotropheus fuelleborni

اندازه:تا 15 cm
نرها دارای دایره های تخم مرغی شکل بر روی باله مخرجی میباشند و هم ماده ها و ماده ها میتوانند این دایره را نداشته باشند
انکوباسیون دهانی دارند